Guide to best health

Tag Archives

Archive of posts published in the tag: ขึ้นฉ่าย
Jan
22

สมูทตี้ขึ้นฉ่ายแอปเปิ้ล อร่อยได้ประโยชน์

ผักและผลไม้ที่ต้องเตรียมในการทำสมูทตี้ขึ้นฉ่ายแอปเปิ้ล ขึ้นฉ่ายหั่น 15-20 ต้น แอปเปิลเขียว 1 ลูก วัตถุดิบเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมในการทำสมูทตี้ขึ้นฉ่ายแอปเปิ้ล โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1 ถ้วย edit